Tuesday, 23 March 2010

Punca Pencemaran Sg Pengkalan Chepa dan Cadangan Tindakan

Punca Pencemaran Sg Pengkalan Chepa

  1. Kesan Pasang Surut
Semasa air laut surut, air Sg. Kelantan akan mengalir masuk ke Sg. Pengkalan Chepa manakala semasa keujudnya beting pasir dimuara menghalang air mengalir ke laut semasa surut. Pencemaran yang dialirkan ke Sg. Pengkalan Chepa akan terkumpul didasarnya.

2. Air Resapan Dari Tapak Pelupusan sampah

Air resapan sampahyang terhasil dari tapak pelupusan sampah di Teluk Kitang, Sabak akan melimpah semasa musim hujan dan juga boleh meresap dan mengalir ke Sg. Pengkalan Chepa oleh pengaruh pasang surut air laut, melalui Sg. Raja Gali.

Cadangan Tindakan

  • Sampah sarap
- Mengawal pembuangan sampah sarap ditebing sungai dengan penyediaan tong dan pengangkutan sampah yang lebih menyeluruh.
- Mencegah penempatan setinggan di kawasan rezab bermula dari Sg. Kelantan
  • Kempen Kesedaran
- Melaksanakan kempen kesedaran secara berterusan disekolah-sekolah dan juga masyarakat setempat agar sama-sama menjaga sungai dan persekitarannya.
- Menjalankan program gotong royong


  • Effluen Industri
- Pihak industri perlu merawat effluen perindustrian terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke longkang awam ataupun terus ke sungai
- Semua aktiviti perindustrian sepatutnya ditempatkan di dalam kawasan perindustrian yang dikhaskan bagi memudahkan kawalan

  • Air Resapan Dari Tapak Pelupusan Sampah

- Air resapan sampah perlu dibendung dari melimpah semasa musim hujan atau meresap dan masuk ke dalam sungai Pengkalan Chepa

No comments:

Post a Comment